děti

Škola

Mateřská škola se nachází v okrajové části města Lanškroun, která se nazývá Ostrovské předměstí. Okolí mateřské školy je krásné, rozmanité a bohaté na poznávací vycházky. Kousek za mateřskou školou máme možnost navštěvovat Školní statek Lanškroun, kde jsou stáje s koňmi, kravín, drobná hospodářská zvířata, psí útulek.

Když se vydáme s dětmi na opačnou stranu školy, máme možnost pozorovat a poznávat život zvířat u rybníka Krátký a volně žijící zvířata v blízkém okolí lanškrounských rybníků. Využíváme sportoviště atletického stadionu a dopravního hřiště, které je také téměř za mateřskou školou.

více

Vzdělávání

Školní vzdělávací program naší mateřské školy má název „Svět kolem nás“, je zaměřen na rozvoj dovedností, vědomostí a samostatnosti. Klademe důraz na zvládnutí sebeobsluhy, zapojujeme děti do drobných pracovních činností na základě jejich věku.

Výchovně vzdělávací činnosti rozvíjíme cestou prožitkového učení během celého dne. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejí z individuální nebo skupinové činnosti, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat nové. Poskytujeme dostatek prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány, zajišťujeme možnost projevovat se, zaměstnávat a bavit se přirozeným dětským způsobem.

více

Fotky z posledních akcí

poděkování